Innkalling til årsmøte i Fjellfoten Sykkelklubb 2020

Postet av Odd Magne Øverheim den 14. Jan 2020

Innkalling til årsmøte i Fjellfoten Sykkelklubb 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Fjellfoten Sykkelklubb.

Årsmøtet avholdes 19.2.2020 klokka 1830 på Nes Videregående Skole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 05.02.2020 til oeverheim2@hotmail.com. Det ønskes at denne malen benyttes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på denne siden.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Fjellfoten Sykkelklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Fjellfoten Sykkelklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Fjellfoten Sykkelklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt Heidi Øverheim kontaktes på 9768 5145 eller oeverheim2@hotmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret


Dokumenter for årsmøte 2020

Sakliste til årsmøte i Fjellfoten Sykkelklubb 2020

Forslag til nye vedtekter og tilpasninger av eksisterende vedtekter i forhold til ny norm fra NIF

Styrets årsberetning for 2019

Styrets økonomiske rapport

Regnskap 2019 (med noter) - 2020 Forslag til budsjett

Revisjonsuttalelse FSK 2019 datert 190220

Rapport fra snøscootergruppa for 2019

Sportsligutvalgs årsrapport 2019Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.