OPPGAVE FORDELING


President: Hoved ansvar for daglig drift. Innkalling til styremøter og årsmøte.

Styrets kontakt ledd til sportslig gruppe.


Visepresident: Sponsor ansvarlig. Klubbklær ansvarlig. Spinning ansvarlig


Styremedlem 1: Økonomi ansvarlig. Lage budsjett forslag. Søknader om økonomiske

Støtte ordninger (styremedl.1 og 3 ) Medlemskontingent. Styrets

Kontakt ledd med regnskapsfører.


Styremedlem 2: Sekretær. Skrive referat fra styremøter og årsmøte. Skrive styrets

Årsberetning. Styrets kontakt ledd med festkomiteen.


Styremedlem 3: Medlems ansvarlig/lisens ansvarlig. Søknader om økonomiske

Støtte ordninger (styremedl.1 og 3)


Varamedlem 1: Helst leder i sportsliggruppe.

Varamedlem 2: Helst leder i festkomiteen


FESTKOMITEEN

Består av : en leder og minst to medlemmer

Bestilling av lokaler og bevertning på årsmøte - info. møter – klubbkvelder – grillkvelder og klubbmesterskapet. Arrangere årsfest. I henhold til års hjul. Årsberetning


SPORTSLIG GRUPPE

Består av : En leder og tre - fire medlemmer som er gruppelederne.

Leder er presse kontakt

Regigere det sportslige opplegget for sesongen (gruppe inndeling ) Arrangere info. kvelder. Arrangere klubbmesterskap. Opplegget for Lillehammer - Oslo og Årsberetning


SNØSCOOTER GRUPPA

Består av : En leder og inntil fem medlemmer

Rydding og merking av løypetrasser på sommer tid. Kjøre opp løyper om vinteren. Ansvar for drift og vedlikehold av snøscooter. En av medlemmene velges til materialforvalter. Årsberetning


Vi har ikke skrevet noe innhold her helt enda, kom tilbake senere.

Velkommen

Her får du informasjon om styremedlemmenes og gruppenes oppgaver.

Blir du spurt om å ta en oppgave er det greit å vite hvilken du passer best til.


Ønsker alle en trygg og trivelig hverdag.


Arrangementer

Ingen fremtidige arrangementer ble funnet.