10 sykkelvettregler fra NCF

For din og andres sikkerhet ved trening på trafikkert vei.

 1. En sykkel er definert som kjøretøy. Alle kjøretøy, herunder også sykler, skal bruke
  kjørebanen i treningsformål. Syklende kan også bruke vegens høyre skulder jf. trafikkreglene § 4 og § 5.
 2. Trafikkregler skal overholdes, hold til høyre og vis hensyn til øvrige trafikanter.
  Gi tydelig tegn om hvor dere skal.
 3. Fakta om forbikjøring: Syklende har rett til å kjøre forbi på høyre side og kan ved kø passere denne på vegens skulder
  jf. trafikkreglene § 5, § 12c og § 18 -1. Forbikjøring skal utføres uten å volde fare, hindre eller unødig forstyrre den forbikjørte jf.trafikkregler § 12-3.
  SLF og NCF anbefaler 1,5m avstand mellom bil og syklist ved forbikjøring.
 4. Er det mange på trening - del dere i flere mindre felt på maksimalt 10-15 syklister.
 5. Ligg maksimalt to i bredden og vis hensyn, slipp frem trafikken på passende steder om det dannes kø.
 6. Sykling på gangsti og lignende skal foregå i tilnærmet gangfart, og syklisten har vikeplikt for de
  gående jf. trafikkreglene § 4. Er det naturlig og tilrettelagt for bruk av sykkelveg - vær konsekvent og la hele gruppen enten følge vegbanen, eller sykkelvegen.
 7. Ved punktering og andre uhell som fører til stopp skal alle i gruppen trekke helt ut av vegbanen.
 8. Ta hensyn til andre ryttere, hold jevn fart. Unngå unødige og plutselige endringer i feltet.
  Hold linjen din og ikke endre posisjon uten at du gir signal. Når du skal spise,legger du deg bakerst i gruppen.
 9. Bruk alltid hjelm og godkjent lys – hvitt framlys og rødt baklys ved sykling i mørket.
 10. Ikke stå på retten din for enhver pris, da det er du som taper og blir skadet ved ulykke.