Adresse:

Fjellfoten Sykkelklubb

V/Ronny Ringstad

Øvre Drognesveg 13 B

2150 Årnes 

Tlf.:915 56 945

e-post: 

ronnyringstad@gmail.com

Informasjon om Fjellfoten SK


Fjellfoten sykkelklubb (FSK) ble stiftet 21.08 04. Hvorfor? Fordi flere savnet et lavterskelmiljø, der gleden over å sykle/trimme sammen var viktigere enn prisen på sykkelen og formen på kroppen.

Klubben er primært bygd opp for beboerne på Fjellfoten, som er et byggefelt med ca 300 husstander, 5 km fra Årnes i Nes kommune på Øvre Romerike, men er også åpen for alle andre som ønsker å være med.

FSK er en trim- og mosjonsklubb med en utpreget sosial profil, og bestod opprinnelig av en trimgruppe som etter hvert ble delt i ulike nivåer. Det skal være en meget lav terskel for å bli med, og utover at alle som skal være med må bruke hjelm og ha en god adferd i trafikken stiller vi ingen krav.

I 2005 opprettet vi en barnegruppe for barn i alderen 3-16 år med 3 mål: kjenn din sykkel, sykkelatferd i trafikken og glede på sykkelen.

Fra 06.09.2005 ble vi også medlem i ACK/NCF og AIK/NIF.

FSK har vokst raskt og fra den spede start i 2004 med 20 medlemmer, Til en klubb med ca 250 medlemmer. De fleste av medlemmene har tilhørighet på Fjellfoten, men etter hvert har vi også medlemmer fra hele Nes kommunen og fra nabo kommuner.

Klubben er en dugnadsfri klubb (foruten egne arrangementer) og får inntekter fra sponsorer og medlemskontingenten.

Foruten felles trim og sosialt samvær før og etter trening deltar mange av medlemmene på Lillehammer-Oslo og Birkebeiner rittet. Dette er de ritt som er klubbens samlings arrangement. Det er ingen forutsetning eller krav at man skal være med å sykle ritt for å delta på treninger i klubben.

Klubben har egne designet drakter i blått og hvitt som er lett synlig og gjenkjennbar i lokalmiljøet.

Klubbens hovedarrangement er Hele Nes på sykkel / Barneritt og klubbmesterskapet som arrangeres på Fjellfoten Skole samme dag.   I tillegg arrangeres mekkekvelder, grillaftener og ulike klubbkvelder og turer samt årsfesten i november.

Alle nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.