Slik blir du ny medlem i Fjellfoten SK / melder endring på medlemskap


Ønsker du å bli medlem i Fjellfoten SK gjør du ved å følge denne linken

Våre medlemskontingenter er for tiden:
Barn kr 100,- Voksen kr 300,- Familie kr 400,-

Melding om endring av telefon og mailadresse gjøres via profilen på Min idrett

Klikk her for endringer!

Har du spørsmål ta kontakt med vår medlemskontakt Mariann Sørensen, på mail mariann.sorensen@gmail.com