Innkalling til årsmøte i Fjellfoten Sykkelklubb 2024

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 13. Jan 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fjellfoten sykkelklubb


Årsmøtet avholdes 14.02.2024 kl. 19.00 i lokalene til Odd Fellow, Solberggården, Årnes

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 31.01.2024 til harald.dropping@outlook.com. Det ønskes at denne malen benyttes.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på FSK hjemmeside www.fjellfotensykkelklubb.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Fjellfoten Sykkelklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Fjellfoten Sykkelklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Fjellfoten Sykkelklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt Harald Drøpping på mob. 934 18 120  eller epost harald.dropping@outlook.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret