Styrets forslag og saksliste for Årsmøte 15.02.23

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 5. Feb 2023

                                                                               

Saksliste til årsmøte i Fjellfoten sykkelklubb 2022 onsdag 15.02.2023 kl. 18.30 Sted: Odd Fellow, Solberggården, Årnes 

Sak1

Godkjenne de stemmeberettigede.  

Sak2

Velge dirigent.  

Sak3

Velge protokollfører.

Sak4

Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.     

Sak5

Godkjenne innkallingen.  

Sak6

Godkjenne saklisten.  

Sak7

Godkjenne forretningsorden.  

Sak8

Behandle idrettslagets årsberetning, sportslig utvalg og scootergruppa

Sak9

Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og

              revisors beretning.  

Sak 10 Behandle forslag og saker.  

               10.1. Iverksetting av gapahuk-prosjekt II Sak 11 Fastsette medlemskontingent.

Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett.  

Sak 13 Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  Sak 14 Foreta følgende valg:  

  1. Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og minst 1 varamedlem.          

Styrets leder velges for ett år.  

Nestleder, styremedlemmer og varamedlem velges for to år.  

Styremedlemmene må blant annet fylle funksjonene til økonomiansvarlig, sekretær og medlemsansvarlig.   

  1. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.  
  2. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.  
  3. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.   
  4. Festkomite med leder og medlemmer
  5. Sportslig utvalg med leder.

               Velkommen!

Styret i Fjellfoten sykkelklubb 

Styrets forslag: 

STYRETS FORSLAG TIL SAK 11.

TIL ÅRSMØTE 15.02.2023.

FJELLFOTEN SYKKELKLUBB

 

  • Styre foreslår økning for medlemskontingent 
  • Enkelt medlemskap fra 300,- til 400,-
  • Fam. Medlemskap fra 400,- til 500,-
  • Gjeldene fra og med 2024

 

Styret

Regnskap 2022 og budsjett 2023: 

 FSK R 2022 B 2023 .xlsx 

Årsrapport fra Sportslig utvalg for 2022:

Årsrapport 2022 fra sportslig utvalg.docx 

Årsberetning  Fjellfoten sykkelklubb  2022 : 

Klubbkveld hos Årnes Sport Sykkel + Ski

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 21. Jan 2023

Klubbkveld hos Årnes Sport Sykkel + Ski

Onsdag 1. februar  fra 18 til 20 ønsker Sport1 oss velkommen til klubbkveld. Medlemmer får 25 prosent på sykkelutstyr og deler. Vi får også 25% på sykkeltøy på lager samt det på det som bestilles denne kvelden. Ingar fra Spuik har med hjelm fra Spiuk som kan bli en fin klubbjlem, denne kan prøves.

Velkommen til en hyggelig sykkelprat hos Sport1 på Årnes. Vi sees
Årsmøte

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 12. Jan 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Fjellfoten sykkelklubb


Årsmøtet avholdes 15.02.2023 kl. 19.00 i lokalene til Odd Fellow, Solberggården, Årnes

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet må sendes styret senest 01.02.2023 til ronnyringstad@gmail.com. Det ønskes at denne malen benyttes.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på denne siden.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Fjellfoten Sykkelklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Fjellfoten Sykkelklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Fjellfoten Sykkelklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt Ronny Ringstad på mob. 91556945 eller epost ronnyringstad@gmail.com


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret