Lystenning i turvegen Fjuk-Dragsjøhytta

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 17. Des 2015

Fjellfoten Sykkelklubb var invitert til tenning av lys i turvegen fra Fjuk til Dragsjøhytta kl. 18.00 i kveld torsdag 17. desember.

Etter lystenning syklet vi turvegen til fjuk i lys og syklet deretter ble det servert ribbe og lefse på klubbhuset, vi var 10 stk. på sykkel og like mange som møtte uten sykkel.

Kjempehyggelig med lystenning og juleavslutning på klubbhuset, en stor takk til arrangementskomiteen.

Spinning på lørdag er siste før jul, vikinga tar vel siste turen tirsdag, men da senker julefreden seg.


God jul til alle syklister og vel møtt til nytt sykkel-år.
FAKKELMARKERING 5. FEBRUAR 2016

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 14. Des 2015


FAKKELMARKERING 5.FEBRUAR 2016, ULLENSAKER IDRETTSPARK

OL-ilden kommer til Jessheim – Dette må dere få med dere!

Fredag 5.februar kommer den olympiske ild til Jessheim og feiringen vil finne sted i flotte
Ullensaker Idrettspark. Vi byr på åpningsshow, prøv ut «morgendagens idrettsaktiviteter» og få med
deg fakkelstafetten og tenning av OL-ilden. Kvelden avsluttes med minikonsert og signering med
Morgan Sulele.
Arrangementet er åpent for alle, men selve aktivitetene er for ungdom mellom 15 til 20 år. Bli med
på markeringen og skriv olympisk historie!

TID: Fredag 5. februar, kl. 18.00-22.00 STED: Ullensaker idrettspark (kartlink)


Program
• Åpningsshow kl. 18 med underholdning fra scenen utenfor Jessheim is- og flerbrukshall
Konferansier Pål Gordon Nilsen leder oss igjennom arrangementet.
• Prøv «Morgendagens idrettsaktiviteter»
Vi fyller hallen og uteområdet i idrettsparken med det vi tror kan være noe av
«Morgendagens idrettsaktivitet», og du som er mellom 15 og 20 år får prøve ut disse! Kle deg for
aktivitet inne og ute.
• Kiosksalg fra «Morgendagens idrettskiosk»
Elevene ved idrettsfag på Hvam vgs. har tatt utfordringen og laget en enkel kioskmeny som vi mener
kan være «Morgendagens idrettskiosk» - den skal være enkel, sunn og bærekraftig.
• Offisiell fakkelmarkering med fakkelstafett og tenning av OL-ilden
ved fylkesvinneren av Årets ildsjel i Akershus.
• Minikonsert med Morgan Sulele
Morgan Sulele, som egentlig heter Magnus Clausen, kommer fra Bærum og har tidligere bemerket seg
med samarbeid med bl.a. Staysman og Lazz, Robin og Bugge, Katastrofe og Innertier. Med den
tilbakelente sololåten “Bare min” lydla han sommeren for svært mange, og Morgan lover å skape liv
og sommerstemning på Jessheim i februar!

Trykk på lenken:

YOG Plakat Jessheim.pdf

Om Ungdoms-OL 2016, Lillehammer
Youth Olympic Games (YOG) er olympiske leker for ungdom. Ungdoms-OL ble arrangert for første gang,
sommeren 2010 i Singapore. Vinteren 2012 ble de første vinterolympiske lekene arrangert i
Innsbruck, mens Nanjing var vertskap for de andre sommerlekene i 2014. Denne vinteren arrangeres de
andre vinterolympiske lekene på Lillehammer.

Arrangementet foregår fra 12 til 21 februar 2016. 1100 utøvere i alderen 15-18 år skal konkurrere i
de 15. olympiske vinterdisiplinene. En rekke av disse utøverne vil senere prestere stort i vanlige
OL og sannsynligvis bli noen av de største idrettsstjernene.

Ungdoms-OL på Lillehammer innebærer også at 2016 blir ungdommens idrettsår. For å hedre alle de
unge frivillige rundt omkring i landet deles ildsjelprisen i 2016 ut til en frivillig under 26 år.
Nomineringen av årets ildsjel ble avsluttet 28.oktober og alle de 19 idrettskretsene har plukket ut
sin fylkesvinner. Juryen for årets ildsjel har i etterkant av dette plukket ut 5 kandidater som
kjemper om å vinne årets ildsjelpris som deles ut på Idrettsgallaen på NRK.

Etter idrettsgallaen på NRK 9.januar 2016 skal den olympiske ilden ut på fakkelturne i Norge.
Fakkelturneen starter i Finnmark og avslutter på Lillehammer en måned senere, akkurat i tide til
åpningsseremonien av Ungdoms-OL.


Morgan Sulele
MELDING FRA STYRET ANG. LILLEHAMMER/EIDSVOLL-OSLO

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 11. Des 2015

“Fjellfoten Sykkelklubb’s styre ønsker i 2016 å gi klubbens medlemmer en ekstra motivasjon og “gave”.

Med forbehold om årsmøtets godkjennelse vil klubben dekke inntil kr. 1.000 i påmeldingskontingent pr. deltaker til Styrkeprøven 2016. (Lillehammer/Eidsvoll – Oslo).

Det spiller ingen rolle hvor fort du sykler, det viktigste for oss er at du liker å sykle og kanskje du har en drøm om å sykle ritt.

I tråd med formålsparagrafen i vedtektene og ut fra ønsket om å bruke vår gode økonomi til beste for klubbens medlemmer håper styret å stimulere til økt aktivitet og masse fine sykkelopplevelser i 2016.
NY INNKREVING AV MEDLEMSKONTIGENT

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 30. Nov 2015

Hei alle medlemmer av Fjellfoten Sykkelklubb.

Vi er i ferd med å benytte oss av en ny programvare utviklet av Norges Idrettsforbund.

I den forbindelse vil vi innkreve medlemskontingent for 2016 via KlubbAdmin og regningen sendes som vedlegg til mail.

Man har to valg;

 • Enten med KID som tidligere.
 • Eller (som vi anbefaler) å logge seg inn og registrere seg på: MIN IDRETT: https://minidrett.nif.no/ ( se info nedenfor)

Dersom noe er uklart - ta kontakt.

Hilsen for Fjellfoten SK

Ingar Berg 928 55 157 og Arild Johansen 932 51 046


Trykk på lenken for mer info

Kontigent.pdf
FORBUD MOT SYKLING PÅ KULTURSTI LANGS GLOMMA

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 12. Nov 2015

Forbud mot sykling på kultursti langs Glomma

by Vidar Gundersen with Ingen kommentarer

Det går stier langs Glomma fra Rånåsfoss til Bingsfoss, Hammeren og sørover til grensa mot Fet. Ved Bingsfoss møter du imidlertid skilt som opplyser at sykling er forbudt.

Skilt

Men skiltet er ulovlig: Sørum kommune har ingen hjemmel for forbudet, og etter at forbudet ble klaget inn til Fylkesmannen i Oslo og Akershus har Sørum kommune varslet at de vil utarbeide en forskrift og forby ferdsel med sykkel langs Glomma syd for Bingsfoss. Norsk organisasjon for terrengsykling (NOTS) har vært på befaring langs kulturstien og mener det er andre løsninger på konfliktene Sørum kommune mener at finnes.

Kart over kulturstien

Natur- og kulturstien fra Bingsfoss til Hammeren i Sørum ble gjenåpnet med 23 nye informasjonsskilt 22. september 2015. Nordover henger den sammen med en tursti fra Rånåsfoss. Sandbankene langs elvebrydden byr på veldig fine flytstier:

Flytsti langs Glomma

Dette er det mange som har oppdaget, og Blaker og Sørum Historielag skriver på sine hjemmesider om hærverk på broene. Vi håper det ikke er syklister som har fjernet grindene i sin jakt etter bestetider på Strava.

Storfe på utmarksbeite

Syd for Bingsfoss har kulturstien to strekk med beitende storfe hvor grunneier ikke ønsker sykling. Vi oppfatter beitemarka i skråningene ved Glomma som utmarksbeite hvor det er et strekk på 1,2 km uten opparbeidet sti, men hvor det finnes en rekke dyretråkk som må regnes som sti i friluftslovens forstand. Det er allikevel ikke entydig hvor man bør gå, og vår oppfatning er at kulturstien er klønete anlagt mellom Bingssund gård og Rømuas utløp ved Hammeren, uten merking eller en tydelig trasé: Vi har foreslått muligheten for å tilrettelegge en sti i delet mellom beitemarka og åkeren. Dette ligger høyere i terrenget og gir bedre utsyn til kulturlandskapet, Glomma og Bingen lenser og vil gi en bedre turopplevelse.

Beitemark ved Glomma

Det er også friområder og badeplass i Barvika rett syd for Bingsfoss hvor Sørum kommune mener det er uheldig med syklende.

Fastlåst tenking

Antagelig er det disse utfordringene som gjør at grunneierne og kommunen velger enkleste løsning med å forby sykling. Sørum kommune har vært lite interessert i løsningsorientert dialog med NOTS, som har arbeidet med å løse brukerkonflikter flere steder. Istedetfor å etablere et forbud som erfaringsmessig er vanskelig å håndheve, er kulturstiene langs Glomma en flott turmulighet som bør tilrettelegges bedre av hensyn til alle brukere. Kommunens saksbehandler og brukere av stien har fortalt oss at mange er engstelige for å gå de delene av kulturstien som går over beitemark på grunn av beitende storfe. Hvis man er bekymret for at beitende storfe blir mer skremt av en syklist enn gående eller løpende i samme fart, så viser undersøkelser gjort andre steder at ville dyrs fluktlengde er den samme uansett ferdselsform.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjort det klart ovenfor Sørum kommune at forbudet mot sykling er ulovlig:

I henhold til friluftslovens § 1a regnes kulturbeite som innmark og allemannsretten (§ 2) gjelder derfor i utgangspunktet ikke her. Avtalen åpner imidlertid for ferdsel over dette beitet som i utgangspunktet ikke har hjemmel i friluftsloven. Øvrige deler av den aktuelle natur- og kulturstien er å betrakte som utmark og følgelig gjelder § 2 i friluftsloven her. Slik avtalen er utformet, innskrenker denne rettigheter allmennheten har, bl.a. til å sykle, også på utmarksdelen av denne stien. Selv om dette forbudet ikke praktiseres, må en slik regulering av ferdselen stadfestes av Fylkesmannen jfr. § 14 i friluftsloven.

Sørum kommune nekter å ta ned forbudsskiltene og har varslet igangsetting av forskriftsarbeid med saksnummer 13/03344.

Oppdatering: 5. november svarer Sørum kommune at de skal flytte forbudsskiltet til Lushammeren der beitemarka de mener er innmark begynner.

Ikke i tråd med politiske signaler

Generelt innebærer restriksjoner mot ferdsel med sykkel innstramminger i forhold til friluftsloven § 2 som ikke er i tråd med politiske signaler når det gjelder ferdsel i utmark:

 • Ved vern etter naturmangfoldsloven ble det i kgl. res. 12.12.2014 bestemt at sykling skal være tillatt dersom det ikke finnes kunnskapsbaserte naturfaglige begrunnelser for å begrense ferdsel med tråsykkel
 • Akershus fylkeskommune presenterte nylig (6.10.2015) Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv i Akershus 2016-2030 for Markarådet, der det er ønskelig å tilrettelegge for aktiv forflytning langs vassdrag.
 • NOTS kjenner kun til én lokal forskrift tilsvarende dette i Norge som legger begrensninger på bruk av sykkel, for Fløyenområdet i Bergen.

NOTS mener at Stortinget gjennom friluftsloven § 2 har foretatt en interesseavveining som bør respekteres og har erfaring med at brukerkonflikter kan unngås ved enkle tilretteleggingstiltak.

Les vår uttalelse til Sørum kommune vedrørende oppstartsvarsel om forskriftarbeid for kultursti langs Glomma.

Høringsfristen er 11. desember 2015.
NYTT ÅR NYE MULIGHETER

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 28. Okt 2015

Oslo Klassikerne

Oslo Klassikerne består av landeveisrittene Nordmarka Rundt, Tyrifjorden Rundt og Øyeren Rundt.

Nordmarka Rundt arrangeres for 42. gang 22. mai 2016. Rittet byr på varierte omgivelser og terreng. Løypetraseen følger riks- og fylkesveier rundt Nordmarka. I løpet av turen har du syklet 148 km og 1600 høydemeter gjennom fire fylker. Mer info finner du på www.nordmarkarundt.no

Tyrifjorden Rundt er det perfekte oppkjøringsrittet til Styrkeprøven. Fra start i Sandvika, følger rittets lange løype veien over Sollihøgda for deretter å følge Tyrifjorden via Sunnvolden, Vikersund og tilbake til Sandvika, totalt 145 km. Den korte løypa tar av mot Sylling etter Sollihøgda og følger deretter traseen til lang løype, totalt 60 km. Rittet arrangeres 5. juni. Mer info finner du på tyrifjordenrundt.no

Øyeren Rundt er ett tur- og Master-ritt over 123 km via riks- og fylkesveier rundt Øyeren. Rittet har fellesstart fra Rælingen videregående skole. Rittet arrangeres 14. august. Mer info finner du på oyerenrundt.no.

Oslo Klassikerne er ett samarbeid mellom de ulike rittene.

Frem til 15. februar kan du melde deg på alle tre rittene gjennom Oslo Klassikerne for kr 990.

De som var påmeldt til alle rittene i fjor, kan inntil 1. november melde seg på til kr 890. Du må bruke denne lenken.

Merk at det bare er 400 plasser som er satt av til fellespåmeldingen gjennom Oslo Klassikerne.Påmelding Oslo Klassikerne 2016

Meld deg på Oslo Klassikerne (3 ritt) her

Ønsker du bare å melde deg på ett eller to av rittene kan du gå til rittets egne side:

Hjertelig velkommen til ritt i 2016.

mvh
BOC og Sk Rye

TEMAKVELD

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 12. Okt 2015Fjellfoten sykkelklubb inviterer til temakveld


Torsdag 05. november 2015

kl 18.30 – 21.30


Sted: kulturkafeenJon Anders Grøndahl, tidligere proffsyklist og nå sykkeltrener for NTG Kongsvinger, deler av sin erfaring og kompetanse om«UTHOLDENHETSTRENING»
Gratis påmeldning for FSK og Spenst medlemmer: http://fskutholdenhet.eventzilla.net/Bli med!!


Trykk på lenken for å se komplett invitasjon:

Fjellfoten sykkeklubb inviterer til temakveld.pdf7. November - ÅRSFEST FJELLFOTEN SYKKELKLUBB

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 8. Okt 2015

Hallo folkens, nå er det endelig tid for årsfesten, sett av datoen allerede nå.


Fjellfoten sykkelklubb invitasjon årsfest 2015.pdfKLUBBKLÆR

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 15. Sep 2015

Kjære medlemmer.
Styret har beklagelig vis fått konkrete henvendelser om at vi har medlemmer som ikke overholder reglene angående bruk av klubb klær under ritt.
Ref: FSK vedtekt $ 3 og NCF lover.
Vi synes det er meget beklagelig at vi som bruker mye tid og ressurser for å legge til rette for at vi skal ha en Sykkelklubb til felles glede og nytte, skal måtte bruke noe av tiden til å håndtere slike saker.
Våre vedtekter har vi for at det skal være likt for alle og burde være enkelt å forholde seg til.
Styret anmoder våre medlemmer på det sterkeste å vise lojalitet og respekter klubbens vedtekter,slik at vi slipper å iverksette ytterlige tiltak.
Vi gjør oppmerksom på at din lisens ( forsikring ) er ugyldig ved bruk av ureglementert bekledning

Mvh Styret i Fjellfoten SykkelklubbBarneritt, klubbmesterskap og grillfest

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 6. Sep 2015

5. september ble klubbmesterskapet avviklet, det ble 25 påmeldte i barnerittet, gode tilbakemeldinger fra foreldrene.
Klubbmesterskapet ble vel gjennomført av arrangementskomiteen, 17 startende, 15 i herreklassen og 2 i dameklassen.
Se vedlagt resultatliste, gratulerer så mye Gjermund og Marit Karin som klubbmestere, bra tråkka.

Grillfesten ble en veldig hyggelig sammenkomst, en stor takk til festkomiteen som hadde pyntet og gjort klart på klubbhuset, bakt potet og salat sto klart sammen med glovarme griller som gjorde maten ferdig på et blunk.17

Marit Karin

Aaland

1:06:10

1

10

Heidi

Øverheim

1:08:03

2

Fornavn

Etternavn

slutt tid

resultat

7

Gjermund

Johansen

0:55:56

1

26

Tom

Birkeland

0:57:15

2

8

Harald

Drøpping

0:58:45

3

3

Bjørn

Larshus

0:58:46

4

19

Odd Magne

Øverheim

0:59:08

5

25

Tor Kristian

Nordhagen

1:00:29

6

22

Ola

Tranum

1:01:03

7

5

Eirik Holm

Melby

1:01:37

8

14

Jan

Bakken

1:02:21

9

16

Knut

Tranum

1:03:02

10

23

Ronny

Ringsatad

1:04:47

11

4

Eirik

Aaserud

1:05:24

12

24

Tormod

Olsen

1:06:05

13

11

Ingar

Berg

1:06:18

14

6

Erland

Sørgård

1:12:20

15
BIRKEBEINER RITTENE

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 1. Sep 2015

Det var mange fra klubben som startet i Birkebeiner rittene, 5 stk. i Fredagsbirken, det var 35 påmeldt til Lørdagsbirken, men ikke alle startet. Mange gode resultater, flere syklet inn under merkekravet, alle hadde en flott opplevelse over fjellet med nydelig vær, behagelig temperatur og fantastisk stemning langs løypa.

Alle gleder seg til neste års arrangement, fint å ha som treningsmål gjennom sommeren.

Vel møtt på klubbmesterskapet og grillfesten, lørdag 5. september.KLUBBMESTERSKAP Lørdag 5. september 2015

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 25. Aug 2015

Minner om klubbmesterskapet lørdag 5.9

Fint om alle møter opp kl 11.30 og blir med å arrangere barnerittet. Barnerittet starter påmelding fra Kl 11.
Rittstart kl 12
Det blir servering av pølser og lompe til alle. Premieutdeling. Klubbmesterskapet starter etter barnas premieutdeling. Meld deg på klubbmesterskapet her: http://fskmesterskap.eventzilla.net Fint med ei mld. dersom du også kan være med å hjelpe til under barnerittet.

Det hele avsluttes med grilling på klubbhuset fra Kl 19. Påmelding til Mariann Sørensen.
Grillfest 5. september kl. 19.00

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 22. Aug 2015

Velkommen til grillfest på klubbhuset 5. september kl 19. Ta med det du/de vil grille og drikke. Festkomiteen organiserer varm grill, bakte poteter, kryddersmør, salat, kaffe og kaffimat. Påmelding til mariann.sorensen@gmail.com eller sms til 922 52 248 innen søndag 30 august. Hilsen festkomiteen Hilde, Katarina og Mariann🍴🍻😉Fjellfoten Sykkelklubb er representert i ritt

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 16. Aug 2015

Fjellfoten Sykkelklubb blir representert i mange forskjellige ritt, denne helga har vi så langt jeg har registrert vært med i Cykelbasan, Eventyrrittet, Le Tour de Thoreid og Kongerittet, det leveres flotte resultater av mange. Er vel rolig førstkommende helg, men siste helga i august er det jo Birken og der skal mange få tømt seg over fjellet til Lillehammer.LYGNA OPP

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 12. Aug 2015
En nyskapning fra Hadeland CK

Hei kjære syklist!

26. september er det klart for et tøft bakkeritt for deg som er glad i terreng.

Rittet arrangeres for første gang og er et samarbeidsprosjekt med
Lygna Hyttegrender som består av Brandbu og Tingelstad Almenning og Lygnalia Grunneierlag. Annonse [pdf].

Løypa er variert med litt asfalt, grusvei, kjerrevei og sti.
Med 620 høydemetere på bare 15 km, bør det gi en tøff utfordring for de fleste.

Vi har satt opp pengepremier til de 3 raskeste av både damer og herrer. I tillegg Lygna Hyttegrender's spurtpris ved første mellomtid(ca.5.5km) og Familiehytta sin spurtpris etter ca. 12.2km

Starten går i Røykenvik 2 km nord for Brandbu ved Randsfjorden. Målgang på velkjente Lygnasæter.

Flere detaljer finner du her:
- Invitasjon
- Ritt trase

Hadeland CK ønsker deg velkommen!

Med vennlig hilsen

Roar Moen - Rittleder
Paul Rief - Leder i Hadeland CK


Trening etter ferien

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 9. Aug 2015

Nå er vel de aller fleste ferdige med ferien, det har vært aktivitet i hele perioden, men regner med at det kommer flere på trening framover slik at det blir flere grupper.

Så her kommer oppfordringen: MØT OPP PÅ KLUBBHUSET TIL TRENING.

Det nærmer seg Birken og vi ønsker alle lykke til med de siste forberedelsene, det er 29 som starter på Birken og 4 på FredagsBirken.

Her kommer et tips som er saksa fra hjemmesida til Birken:
Ekspertens beste råd: gjør som du pleier både før, under og etter Birkebeinerrittet, og ha en plan. - See more at: http://www.birkebeiner.no/no/Nyhetsartikler/Birken...NB ! NB!

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 25. Jun 2015

Klubbmesterskapet blir flyttet til lørdag 5. september, sett av datoen allerede nå og hold formen ved like fram til da og bli med på årets siste utfordring i hyggelige omgivelser sammen med gode sykkelvenner. Vi arrangerer ritt for barn på formiddagen og klubbmesterskap på ettermiddagen og fest på klubbhuset på kvelden.Styrkeprøven 2015

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 21. Jun 2015

Mange fra klubben har gjennomført Trondheim - Oslo og Lillehammer - Oslo, vi gratulerer med vel gjennomført, så vidt meg bekjent ingen personskader, kun materielle, materiell kan erstattes, ikke personer, så det er bra, sikkerhet er viktig alltid.


Lillehammer - Oslo
Trondheim - OsloSTYRKEPRØVEN OG ANDRE RITT

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 17. Jun 2015

Vi ønsker alle som skal sykle styrkeprøven lykke til, tenk sikkerhet og nyt turen.
Ønsker også dem som skal sykle andre ritt lykke til.

Etter det jeg kan finne ut er det 14 stk. fra Trondheim og 15 stk. fra Lillehammer.

Minner om endret rute fra Strømmen til Lørenskog.


EVENTYRRITTET 2015

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 7. Jun 2015

Vi har fått en forespørsel fra Nes Sykkelklubb om være med på dugnad som vaktposter under avviklingen av Eventyrrittet 2015. Dem ser ingen mulighet til å avvikle rittet uten hjelp fra Fjellfoten Sykkelklubb.

Veldig positivt om vi kan bidra til at dette tradisjonelle arrangementet kan gjennomføres.

Viktig at dem som melder seg på som vaktmannskap stiller på rittdagen.

her er en link for påmelding:

https://eventyr2015.eventzilla.net
Vi gratuelerer en flott gjeng fra Fjellfoten Sykkelklubb

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 30. Mai 2015

Vi gratulerer denne gjengen med vel gjennomført Randsfjorden Rundt, bra gjort i øsende regn.KLUBBHJELM

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 7. Mai 2015

Hallo sykkelvenner, nå kommer muligheten til å kjøpe sykkelhjelm med klubbens farger, bare se for dere ei gruppe med like hjelmer - tøft. . . . .

Klubbhjelm info klubber.pdfVaktposter Tour Of Norway

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 6. Mai 2015

Her kommer en oversikt over hvem som skal bemanne de forskjellige postene på Tour Of Norway.


Vaktliste.pdf

Vaktliste_Kart.pdf
Påmelding til busstransport til Lillehammer 20. juni

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 6. Mai 2015

Her kommer en link for å melde seg på busstransport til Lillehammer i forbindelse med Lillehammer Oslo 20. juni. Svarfrist 20. mai 23.59, det blir egenandel for dette.

http://dssp.eventzilla.net/
KLUBBARTIKLER

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 22. Apr 2015

Muligheter for å kjøpe hansker, sokker, lue + + med Fjellfoten Sykkelklubb LOGO


LØYPEVAKTER TOUR OF NORWAY

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 22. Apr 2015

Hei ! Arild Johansen og undertegnede skal på et sikkerhets kurs i Trøgstad 1. mai angående i løypevakt holdet under T O N 20.mai på Årnes

Mandag 4. mai. Kl 1900 blir det et brifing møte på klubbhuset for alle som har meldt seg på som løype vakt.

Det er veldig viktig att alle kan møte da det vil bli fordelt hvor vi skal plasseres og hvilke oppgaver hver enkelt skal utføre.

Mvh

Ronny Ringstad

President

Fjellfoten Sykkelklubb

e-post: ronnyringstad@gmail.com

e-post: ronny.ringstad@afk-eiendom.no

tlf: 91556945


LØYPEVAKTER TOUR OF NORWAY

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 22. Apr 2015

Hei ! Arild Johansen og undertegnede skal på et sikkerhets kurs i Trøgstad 1. mai angående i løypevakt holdet under T O N 20.mai på Årnes

Mandag 4. mai. Kl 1900 blir det et brifing møte på klubbhuset for alle som har meldt seg på som løype vakt.

Det er veldig viktig att alle kan møte da det vil bli fordelt hvor vi skal plasseres og hvilke oppgaver hver enkelt skal utføre.

Mvh

Ronny Ringstad

President

Fjellfoten Sykkelklubb

e-post: ronnyringstad@gmail.com

e-post: ronny.ringstad@afk-eiendom.no

tlf: 91556945
Klubbklær

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 20. Apr 2015

Bestilte klubbklær har ankommet Sport 1 Årnes Sport


Randsfjorden Rundt

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 14. Apr 2015

Vi minner om påmelding til Randsfjorden rundt, det er pr. i dag 8 påmeldte, hadde vært fint med det dobbelte, Fjellfoten Sykkelklubb har egen startpulje.


For påmelding gå til: : http://randsfjordenrundt.no/pamelding/

Problemer med påmelding, prøv: https://reg.eqtiming.no/?EventUID=15423


For flere opplysninger kontakt Tom Birkeland, Tlf. 911 19 716INFORMASJONSKVELD

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 11. Apr 2015

INFORMASJONSKVELD

Torsdag 23.04.15 kl 19.00 - 21.00 inviterer Fjellfoten sykkelklubb alle interesserte til informasjonskveld.

Sted: Årnes misjonshus (v/ Årnes kirke) • Presentasjon av klubben
 • DnB informerer om sine tilbud
 • Gruppelederne informerer om treningsopplegget
 • Tema:«Sikkerhet ved sykling i felt» v/ Jon Anders Grøndahl


Enkel servering


Nå er aktivitetsplan for terrenggruppa lagt ut

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 26. Mar 2015

Nå finner du aktivitetsplanen for terrenggruppa lagt ut under fanen terrenggruppa.

Vel møtt til nye opplevelser i terrenget.


Aktivitetsplan for gruppe 2

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 25. Mar 2015

Gå inn på landeveisgruppene og trykk på lenken under gruppe 2 for å se revidert aktivitetsplan for 2015.

Ryttere fra de andre gruppene kan gjerne delta om de ønsker det.
Planene er heller ikke forbeholdt de som skal sykle Styrkeprøven, verken Lillehammer-Oslo eller Trondheim-Oslo.
Imidlertid er de to rittene som inngår valgt med tanke på den store Styrkeprøven og de som skal delta her bør derfor stille til start på "Randsfjorden Rundt" og "Mjøsa Rundt".

Lykke til.


Klubbklær

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 24. Mar 2015

Info. om klubbklær: Klubbklær ventes levert Årnes Sport i uke 16. 13 – 17. april. Det vil komme melding når det er ankommet.

Det skulle vært levert før påske, men vi ble litt forsinket med bestillingen på grunn av avklaringer med sponsorer.
Ta kontakt med DNB for assistanse til en bedre økonomi

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 14. Mar 2015

Vår hovedsponsor DNB har gitt medlemmene i Fjellfoten Sykkelklubb et tilbud på personlig assistanse vedrørende alt av banktjenester som sparing, pensjonssparing, finansiering , lån , eiendom , forsikring med mer.Ta kontakt med Rannveig Garsjø Rennehvammen hos DNB på telefon: 909 48 567 eller mail:
rannveiggarsjo.rennehvammen@dnb.noMANNSKAP TIL TOUR OF NORWAY

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 12. Mar 2015

Hallo folkens
Det er pr. dags dato 12 stykker som har meld seg som løypevakter under Tour of Norway 20. Mai. Jeg skal i møte med T O N til neste uke og da må vi ha klart hvor mange vakter vi klarer å stille med. Vi hadde håpet på at vi skulle kunne stille med noen flere (20 stykker i fjor). Hvis det er noen som har anledning å ikke har meldt seg på enda er det fint hvis dere gjør det på arrangement på hjemmesiden så fort som mulig 🚴dette blir gøy🚴

RonnyViktig informasjon om lisens og forsikring ved ikke-terminfestede ritt

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 12. Mar 2015

Norges Cykleforbund sentralt har nettopp sendt ut informasjon til alle klubber om viktigheten av at ritt registreres i terminlisten. Region Øst støtter den oppfordringen fullt ut.

En av de viktigste årsakene er at ritt som ikke står i terminlisten (med unntak av rene klubbritt) ikke omfattes av forsikringene hver enkelt rytter har gjennom sin helårslisens, og at arrangøren ikke er dekket av arrangørforsikringen gjennom NCF. Det kan derfor få store konsekvenser både for arrangøren og for den enkelte deltakere om ulykken skulle være ute.

De siste årene er det dukket opp en rekke sykkelritt som arrangeres av andre enn NCF-klubber. Forbundet og regionen ønsker størst mulig aktivitet, men det er viktig å presisere at ryttere som deltar i slike ritt, ikke er omfattet av forsikringsordningen. I ytterste konsekvens kan deltakelse i slike arrangement også medføre at lisensen inndras.

Vi ber derfor hver enkelt klubb gjøre sine medlemmer oppmerksom på dette. NCF sentralt og Region Øst anbefaler sterkt at ryttere med lisens i NCF ikke deltar slike arrangementer.

Samtidig ber vi om at klubbene i regionen tar kontakt med arrangører av slike ritt, og gjør oppmerksom på de ovennevnte forhold. Vi ber også om at klubbene tilbyr et samarbeid, slik at rittene skjer i regi av en klubb og registreres i terminlistene. Målet er størst mulig aktivitet på en sikrest mulig måte.

Spørsmål omkring dette kan rettes til Per Erik Mæhlum i NCF på epost per.erik.maehlum@sykling.no.

Trenger du hjelp med hensyn til en lokal arrangør som ikke er NCF-medlem, kan du sende en epost til region Øst på epostadressen regionost@sykling.no

Oslo, 12. mars 2015

NCF Region Øst,

Jørn Michalsen, leder


Barne- og familieskirenn på Fjellfoten 7. mars kl. 12,00 ved Fjellfoten skole

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 3. Mar 2015

På grunn av snømangel må dessverre skirenet avlyses
Dere som har forhånds betalt til vår konto vil få tilbakebetalt startavgiftenOppstart trening Gruppe 2, 3, og 4

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 2. Mar 2015

Tirsdag 3. mars blir det trening for alle gruppene, vel møtt.
Oppstart trening Gruppe 2

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 18. Feb 2015

Gruppe 2 starter opp sesongen 2015 med første trening tirsdag 3. mars kl. 19.00, offroad ca. 2 timers turer, deretter torsdager kl. 19.00 og søndager kl. 10.00. Husk lys og refleks.

Mvh.

Bjørn Viggo Wåler


Løypemannskap til Tour of Norway 2015

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 15. Feb 2015

Onsdag 20. mai går startetappen på Tour of Norway fra Årnes. FSK har fått en forespørsel om vi også i år kan stille med løypevakter. Vi trenger en oversikt over hvor mange vakter vi kan stille med og har laget en link for påmelding.

http://fskton.eventzilla.net/

Det er viktig at de som har anledning melder seg på så fort som mulig slik at vi kan gi tilbakemelding til ToN. Vi håper mange FSK'ere finner anledning til å stille opp på denne dagen.

mvh.

Styre
Barne- og familieskirenn på Fjellfoten 7. mars kl. 12.00 ved Fjellfoten skole

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 14. Feb 2015

På grunn av snømangel må dessverre skirennet avlyses


Randsfjorden Rundt 30, mai

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 3. Feb 2015

Vil du være med på Randsfjorden Rundt kan melde deg på nå. Fjellfoten har fått egen lagpulje.

http://randsfjordenrundt.no/pamelding/Medlemskontingent 2015

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 26. Jan 2015


Hallo alle medlemmer i Fjellfoten Sykkelklubb, medlemskontingenten for 2015 blir sendt i disse dager, har du ikke mottatt innbetalingen i løpet av uka, ta kontakt med Bente Bakken på e-post bente.bakken@live.no.

Ha ei god uke med sunn trening folkens.Påmelding spinning lørdager

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 21. Jan 2015

Ved å trykke på linken kommer du til siden for påmelding, er det ledige plasser får du beskjed at du har plass, er det fullt får du melding at du står på venteliste.

Er du forhindret fra å møte når du er påmeldt, må du ringe Roar 934 66 507, eller Odd Magne 911 04 410 for avmelding.

Lykke til.

http://fskspinning.eventzilla.net
Vaktliste Snøscootergruppa

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 11. Jan 2015Vaktliste 2015

Navn Uke
Uke Uke
Ingar 3 (12.-18.01.) 8 (16.-22.02.) 13 (23.-29.03.)
Ronny
4 (19.-25.01.)
9 (23.-01.03.)
14 (30.-05.04.)
Jan Erik
5 (26.-01.02.)
10 (02.-08.03.)
15 (06.-12.04.)
Jarle 6 (02.-08.02.) 11 (09.-15.03.) 16 (13.-19.04.)
Bjørn Wiggo 7 (09.-15:02.) 12 (16.-22.03.) 17 (20.-26.04.)
Runar Fritatt

Hennesrittet

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 6. Jan 2015

Hennesrittet 2015I dag er det 150 dager til Norges største sykkelritt for jenter/damer går av staben!

Påmeldingsavgift til Hennesrittet før 1. mars kun 499 kroner. Etter 1. mars øker påmeldingsavgiften med 100 kroner.

Påmelding frem til 30. mai : kr. 599. Etteranmelding frem til 6. juni: kr 700.Beste klubb og beste bedrift

Hennesrittet gir også en vandrepokal for beste klubb og beste bedrift.

Kriterier for beste klubb:

 • Gjennomsnittstid for de raskeste jenter fra samme klubb i løype A, uavhengig av aldersklasse og pulje
 • Må være oppført med klubbnavn, og bruke klubbdrakt
 • Rytterne skal ha lisens via den aktuelle klubben (dette for å hindre bruk av "låneryttere")
Kriterier for beste bedrift:

 • Det største antall fullførende jenter fra samme bedrift i turklassene, uavhengig av aldersklasse og løype/pulje
 • Må være påmeldt/oppført med bedriftsnavn (evt i kombinasjon med klubbnavn)
Beste klubb 2013: Østbygda IL

Beste klubb 2014: Rakkestad SykkelklubbBeste bedrift 2013: DnB

Beste bedrift 2014: DnBMeld dere på Hennesrittet i dag og vær med i konkurransen om den gjeve vandrepokalen!

Informasjon og påmelding: http://www.hennesrittet.noTa kontakt hvis dere har spørsmål!Mvh,

Margrethe Stang

Byselskapet isarpsborg AS

Arrangør av Hennesrittet

Tlf: 69 13 00 70
Husk å bestille klubbklær før 1. februar

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 3. Jan 2015

Frist for bestilling av klubbklær er 1. februar.INFORMASJONSMØTE Trondheim - Oslo

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 3. Jan 2015

Klubbhuset, Tirsdag 20. januar kl. 19.00

KontaktpersonerTlf. e-post
Bjørn Viggo Wåler 480 49 353 bjoern.waaler@jungheinrich.no
Tom Birkelandtom.birkeland@nexans.com