Viktig informasjon om lisens og forsikring ved ikke-terminfestede ritt

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 12. Mar 2015

Norges Cykleforbund sentralt har nettopp sendt ut informasjon til alle klubber om viktigheten av at ritt registreres i terminlisten. Region Øst støtter den oppfordringen fullt ut.

En av de viktigste årsakene er at ritt som ikke står i terminlisten (med unntak av rene klubbritt) ikke omfattes av forsikringene hver enkelt rytter har gjennom sin helårslisens, og at arrangøren ikke er dekket av arrangørforsikringen gjennom NCF. Det kan derfor få store konsekvenser både for arrangøren og for den enkelte deltakere om ulykken skulle være ute.

De siste årene er det dukket opp en rekke sykkelritt som arrangeres av andre enn NCF-klubber. Forbundet og regionen ønsker størst mulig aktivitet, men det er viktig å presisere at ryttere som deltar i slike ritt, ikke er omfattet av forsikringsordningen. I ytterste konsekvens kan deltakelse i slike arrangement også medføre at lisensen inndras.

Vi ber derfor hver enkelt klubb gjøre sine medlemmer oppmerksom på dette. NCF sentralt og Region Øst anbefaler sterkt at ryttere med lisens i NCF ikke deltar slike arrangementer.

Samtidig ber vi om at klubbene i regionen tar kontakt med arrangører av slike ritt, og gjør oppmerksom på de ovennevnte forhold. Vi ber også om at klubbene tilbyr et samarbeid, slik at rittene skjer i regi av en klubb og registreres i terminlistene. Målet er størst mulig aktivitet på en sikrest mulig måte.

Spørsmål omkring dette kan rettes til Per Erik Mæhlum i NCF på epost per.erik.maehlum@sykling.no.

Trenger du hjelp med hensyn til en lokal arrangør som ikke er NCF-medlem, kan du sende en epost til region Øst på epostadressen regionost@sykling.no

Oslo, 12. mars 2015

NCF Region Øst,

Jørn Michalsen, leder