Styrets forslag og saksliste for Årsmøte 15.02.23

Postet av Fjellfoten Sykkelklubb den 5. Feb 2023

                                                                               

Saksliste til årsmøte i Fjellfoten sykkelklubb 2022 onsdag 15.02.2023 kl. 18.30 Sted: Odd Fellow, Solberggården, Årnes 

Sak1

Godkjenne de stemmeberettigede.  

Sak2

Velge dirigent.  

Sak3

Velge protokollfører.

Sak4

Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.     

Sak5

Godkjenne innkallingen.  

Sak6

Godkjenne saklisten.  

Sak7

Godkjenne forretningsorden.  

Sak8

Behandle idrettslagets årsberetning, sportslig utvalg og scootergruppa

Sak9

Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og

              revisors beretning.  

Sak 10 Behandle forslag og saker.  

               10.1. Iverksetting av gapahuk-prosjekt II Sak 11 Fastsette medlemskontingent.

Sak 12 Vedta idrettslagets budsjett.  

Sak 13 Behandle idrettslagets organisasjonsplan.  Sak 14 Foreta følgende valg:  

  1. Styre med leder, nestleder, 3 styremedlemmer og minst 1 varamedlem.          

Styrets leder velges for ett år.  

Nestleder, styremedlemmer og varamedlem velges for to år.  

Styremedlemmene må blant annet fylle funksjonene til økonomiansvarlig, sekretær og medlemsansvarlig.   

  1. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem.  
  2. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.  
  3. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.   
  4. Festkomite med leder og medlemmer
  5. Sportslig utvalg med leder.

               Velkommen!

Styret i Fjellfoten sykkelklubb 

Styrets forslag: 

STYRETS FORSLAG TIL SAK 11.

TIL ÅRSMØTE 15.02.2023.

FJELLFOTEN SYKKELKLUBB

 

  • Styre foreslår økning for medlemskontingent 
  • Enkelt medlemskap fra 300,- til 400,-
  • Fam. Medlemskap fra 400,- til 500,-
  • Gjeldene fra og med 2024

 

Styret

Regnskap 2022 og budsjett 2023: 

 FSK R 2022 B 2023 .xlsx 

Årsrapport fra Sportslig utvalg for 2022:

Årsrapport 2022 fra sportslig utvalg.docx 

Årsberetning  Fjellfoten sykkelklubb  2022 : Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.